[Die_Spirale_II_01.jpg]
[Die_Spirale_II_02.jpg]

Light of the Earth
Light of Heaven

[Die_Spirale_II_03.jpg]
[Die_Spirale_II_04.jpg]

Heart of the Earth
Heart of Heaven

the Light reveals the Truth

[Die_Spirale_II_05.jpg]
[Die_Spirale_II_06.jpg]

Light in the Earth
may Light liberate humankind
Light in the Earth
may Love arise in the Hearts
Light in the Earth
may the awareness of the Oneness of all Life be revealed
Light in the Earth
Light in the Earth

Silent Light

[Die_Spirale_II_07.jpg]
[Die_Spirale_II_08.jpg]

the Light reveals the Truth

Silent Light
Silent Light

[Die_Spirale_II_09.jpg]